Μαθητικός Υπολογιστής

Τι ήταν αρχικά αυτή η σελίδα; [ενημέρωση 5/4/08] και [2/10/09]

Το Υπουργείο Παιδείας έθεσε το κείμενο (pdf) της δράσης «Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ανά Μαθητή» σε δημόσια διαβούλευση. Το ιστολόγιο είχε στόχο να βοηθήσει στo διαλόγο και στη δημόσια ανταλλαγή απόψεων πάνω στο θέμα επιτρέποντας το σχολιασμό ανά κεφάλαιο, παράγραφο ή γενικά ολόκληρου του κειμένου. Με το τέλος της διαδικασίας (Παρασκευή 4 Απριλίου 2008) τα σχόλια και οι παρατηρήσεις συγκεντρώθηκαν και στάλθηκαν συνολικά στο Υπουργείο.

Αν έχετε χρόνο στη διάθεσή σας μπορείτε να διαβάσετε το pdf και να διαπιστώσετε πόσο απέχει η τελική εφαρμογή από τις αρχικές στοχεύσεις του Υπουργείου.